היהדות במלואה – כאן בארץ ישראל

לא נזוז מכאן – מרדכי בן דוד

Published on Oct 16, 2010

כנסו לאתר אגודת חלמי”ש: http://www.chalamish.022.co.il
אתר דעת תורה: http://www.daattorah.022.co.il

כאן זו התורה, וכאן זו התפילה, וכאן שוכנת השכינה כאן ארצנו הקדושה, אשר נתת, לא נזוז מכאן לעולם. כאן זו הברכה, וכאן זו הבטחה, מכאן תבוא הגאולה משיח בן-דוד יבוא ויגאלנו, לא נזוז מכאן.

פזמון:
ארץ שניתנה בתנאי, אם תשמרו את חוקותי לחיות בארץ האבות, לשמור ולקיים מצוות לזכור כי אם כל התקוות – עם ישראל חי!

כאן אנו בונים, וכאן אנו חיים, מכאן לנצח נצחים נקבל עלינו עול מלכות שמים, ולא נזוז מכאן לעולם. כאן ישבו זקנים, זקנות ונערים, מכאן ועד אחרית ימים נכון יהיה הר בית השם בירושלים ולא נזוז מכאן

פזמון

כאן יקום מקדש, כהן גדול ייגש, לקול שירת הלווים ושיר המעלות נשיר כולנו יחד, ולא נזוז מכאן לעולם. כאן יבוא גואל, לארץ ישראל, ואיש אל אחיו יאמר: חזק חזק ונתחזק כולנו יחד, לא נזוז מכאן.

פזמון

ארץ שניתנה בתנאי, אם תשמרו את חוקותי לחיות בארץ האבות, לשמור ולקיים מצוות לזכור כי אם כל התקוות – עם ישראל חי!

התורה היא חיינו, ניתנה לנו בזכות אבותינו אנחנו כאן בארצנו לא נזוז מכאן לעולם.

מאתר יוטיוב, כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.