החפץ חיים על ריכוזיות מול ביזור

ראה כאן משל יפה של החפץ חיים מחשמל לענין צדקה. כח המשל יפה אף לשאר שאלות הריכוזיות – ואין לך “ריכוזיות במשק” גדולה מן הממשלה עצמה, שאוסרת על התחרות נגדה בכל תחום שהוא. הדפים נלקחו מספר “חפץ חיים על התורה” על פרשת ראה באתר היברובוקס, כאן.

הדברים נמצאים בהערה בשולי העמוד. דף 1:

Download (PDF, Unknown)

דף 2:

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.