החזון איש על בגדים ארוכים

קובץ אגרות חזון איש חלק א’ סימן קצ”ו:

ראוי לעשות חלוקא דרבנן, ואמרו כי היכי דמשתמע מילי, ועוד החשיבו את המאני, שבת קי”ג ב’.

כבר הכרת? לא נורא.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.