החזון איש: הלאומיות היא חלק מהיהדות

“עצם השם ‘דתי לאומי’ כורך בחובו שמץ של התכחשות ליהדות כמי שאומר אין די בדת היהודית, יש צורך גם בתוספת של לאומיות, וכאילו היו הדת והלאומיות הישראלית שני דברים נפרדים, חס ושלום, שנחוץ לזווגם יחד.”

פאר הדור חלק א’ עמוד רצב

 

From Wikiquote, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.