הוא היה בהלויה שלי

כשהרב שך זכרונו, ה’בעל מחלוקת’ הידוע, נפטר מעולמו, הרב חיים גריינימן זצ”ל השתתף בהלויה.

שאלו אותו, והלא הרב שך רדף אתכם חנם, ומדוע זה גומל לו חסד של אמת, ומשלם טובה תחת רעה. הרב גריינימן השיב: נו, הוא היה בהלויה שלי…

הסיפור אמת – מידיעה. הרב גריינימן גם השיב עוד תשובות לאותה שאלה לאחרים ששאלו.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.