הגלות כוללת את כל העברות

וטעם כל הימים אשר הם חיים על האדמה, כי השם ידע שלא יוכלו לעשות מצותיו כראוי והם בארצות המושלים בהם

  • Ibn Ezra Deuteronomy 4:10

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.