הבאבא הליטאי

במשך שנים תופעת הבאבות, או האדמורי”ם מחוללי הניסים, היתה נחלתם הבלעדית של הציבור החסידי והמזרחי.

כל מי שהיה מיוחס לאדם שמיוחסים לו כוחות על טבעיים מסוג כל שהוא, היה מאמין בעצמו באמת שגם לו יש כוחות על טבעיים, והוא יכול לקבוע מי יחיה ומי ימות (למשל, משפחת אבוחצירא בציבור המזרחי, וכל אדמו”ר בציבור החסידי). המאמינים הרבים שצבאו על דלתותיהם רק חיזקו את האמונה הזו. שכן, מתוך אלפי הברכות, בהסתברות פשוטה, כמה עשרות נענו, ונוצר מעגל שרק חיזק את אמונות הרבנים ותלמידיהם בכוחות שכביכול קיימים ברב.

בליטא, לעומת זאת, אדם היה נמדד לפי גדלותו בתורה בלבד. שם האמינו שהקב”ה גוזר והצדיק מקיים, ולא להיפך.

בארץ ישראל, עם מפגש התרבויות הגדול שנוצר, יש שהושפעו מהלכי הרוח ואמונות שמקורם לא ברור. כך, למשל, במשפחת קנייבסקי. האב, הרב יעקב ישראל קנייבסקי (הסטייפלר) היה יהודי תלמיד חכם גדול עם נטיות חסידיות. בנו, הרב חיים קנייבסקי הפך לבאבא לכל דבר ועניין. הוא החל את דרכו כמחלק ברכות רגיל, והציבור שהתלכד סביבו ראה בו גם תלמיד חכם גדול וגם בן של אדם גדול, וציפה, בהשפעת אמונות הלקוחות מציבור אחר, לראות ישועות וניסים. כדרכם של ציפיות מסוג זה, הן מגשימות את עצמן. ואכן, חלק מברכותיו אכן התגשמו. מאז, התהליך הידרדר במהירות, וכיום הרב קנייבסקי נמצא בכל עלון של קופת צדקה המבטיחה ניסים ונפלאות לכל התורמים.

כדרכם של משפחות בעלות כוחות סגוליים, גם לאשתו, הרבנית ע”ה, הגיעו המונים לבקש ברכה, והיא אכן חילקה ברכות בנדיבות, שגם בהם התגשמו חלק מהברכות ואמונת ההמונים התחזקה.

לאחר מותה, היה זה אך טבעי שביתה הרבנית קולדצקי תמשיך את דרכה. ואכן, באישור ועידוד אביה הגדול החלו לנהור אליה לברכות. והכסא ההוא…

יש לשער את המשכו העתידי של הסיפור, שבניו ובנותיו יתפתחו בברכות וסגולות מסוגים שונים ומשונים. מי שרוצה לקבל השראה לדמיין את המשכו של הסיפור יראה מה קרה למשפחת אבוחצירא. ראשיה היו תלמידי חכמים ומורי הוראה במרוקו, ואחרי כמה דורות ישנם עשרות צאצאים המחזיקים חצרות של מאמינים, וסוחטים מהם כספים באמצעים מושחתים.

יערה עלינו ה’ רוח טהרה ממרום ויאמר לטיפשותנו די.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.