האם צריך לבקש אחר המצוות?

חזקיה אמר גדול שלום שכל המצות כתיב בהו כי תראה כי תפגע כי יקרא אם באת מצוה לידך אתה זקוק לעשותה ואם לאו אי אתה זקוק לעשותה ברם הכא בקש שלום ורדפהו בקשהו למקומך ורדפהו למקום אחר
ויקרא רבה ט’ ט’
ויש בזה אריכות גדולה בציצית, שחיטה, חלה, שילוח הקן (הנ”ל), מפני שיבה תקום, וכו’ ואכמ”ל.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.