האם ממנים מלך בעל מום?

עיין שו”ת שבט הלוי חלק ח’ סימן רנ”א סק”ג.

מחבר עלון “נר לשלחן שבת” הביא בשמו שדן מצד משה רבינו, אבל משה לא נהג כמלך גמור כידוע.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.