האם כל מי שחי בימי הראשונים ז”ל כבר נמנה ביניהם?

ראה דברי הרב שלמה פישר בקובץ “צפונות” גליון 3 שנת תשמ”ט כאן לגבי אחד כזה:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.