האם הרב יצחק יוסף מתמצא בענף הבשר?

דברי שטות והבל של יצחק יוסף בענין הכשרות

מה יצחק יוסף אומר על כשרות הבשר והעוף, ומה אחרים גדולים ממנו לאין שיעורים חושבים על כך?

קטע משיעורו של יצחק יוסף בנושא כשרות הבשר והעוף

ומה היית דעתו של אחיו, הרב יעקב יוסף זצ”ל בנושא?

ומה הרב עמאר חושב על זה? – 

ומה אביו, הרב עובדיה יוסף אמר על הפגימות בסכינים?! –

ומה עם כל ההקלטות עם שוחטים, ראשי צוותות מהענף שהעידו להרב אמנון יצחק שליט”א שיש אינספור בעיות שונות שלא מטופלות כראוי? –

באיזה עולם אתה חי יצחק? אתה בכלל מונח בכל מה שקורה בענף הזה?!

From Shofar, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.