האם אשמה הציונות בשמד יהדות המזרח?

ידועה הטענה לפיה הציונות היא היא שקילקלה את יהדות ספרד, שהרי העלום שלוחי הסוכנות היהודית לא”י, ודוקא שם העבירו אותם על דתם, לאחר תקופה כה ממושכת בגלות ששמרו אמונים לתורה. נמצא, שלא רק אנשים פרטים הם שעשו את המעשה, אלא הציונות בעצמה, מהיותה כלי בידיהם להגשמת מטרתם הנלוזה, קללה ולא ברכה.

בגליון האחרון של קדושת ציון (16# עמ’ 6) משיב הרב בן ציון גולדשטיין שלא היא. הוא מציין שגם אלו מיהודי עדות המזרח שנשארו בארצותם התקלקלו שם. וכן רוב אלו שעברו לאמריקה לא נותרו על עמדם. הרי, כך מסיים, שהזמן גרם לשמד: ה’מודרנה’, בלשונו. אלא שכמובן מגלגלין חובה ע”י חייב, וכולי.

אך לעניות דעתי יש לדון עוד, אף שאינני בקי בקורות העניין כמותו. בפשטות, הנשאר בלא קהילה ורבנים מועד למדרון, א”כ זהו טעם גורל מי שנפרד או הופרד מאנשי בריתו, הן לאמריקה והן במקומם הראשון, ולא רוח הזמן (ואכמ”ל).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.