די לקומבינות נגד התורה!

ראה כאן בעניין הסיומים המזוייפים עבור אכילת בשר בתשעת הימים.

הערה: הדוגמא שנבחרה היא לא הכי מוצלחת.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.