דור דור ומשניו

א”ר יהושע דסכנין בשם ר’ לוי מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה דור דור ושופטיו דור דור ומלכיו דור דור וחכמיו דור דור ומנהיגיו דור דור ומשניו דור דור ושוטריו דור דור ופרנסיו דור דור וחומסיו דור דור וגזלניו דור דור ונביאיו והראהו שאול ובניו נופלים בחרב

  • Vayikra Rabba 26:7

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.