גם בהנחה שזה קלף וכשר ונעבד לשמה

עיבוד קלף בעפצים – הידור או עיקר הדין?

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.