גם אני לא מסכים!

כתב אלי חכ”א לפני איזה זמן שאינו מסכים לכמה דברים באתר, והסברתי לו שגם אני לא מסכים לכל המובא כאן, אבל הטעות פרוסה על הכל ובלבד שיכוון  את לבו לשמים, ויגדיל תורה ויאדיר.

הנה חלק מהמכתב:

לכבוד הרב __ שליט”א,
ראשית, תודה על “מה ההיתר להביא דברים כאלו”, ואשמח בכל הערה ותיקון למ”ש באתר, ושכמ”ה.
גבי מדוע הובא, אפרש קצת… לק”י, והדברים לא ערוכים דיים מפני הטירדא.
… יש עוד להאריך בזה, ועכ”פ לשון “מגלה פנים” מליצה, ואכ”מ… ואין הכל חכמים בתורה בשוה, וזה אמור בי ובך ובו ובהם והחזו”א עודד כל אחד לכתוב ולהדפיס חידושיו… ועכ”פ ראה מ”ש כאן בשיטת האתר בכלל, שלא כל מובאה מבטאת הסכמה עם אומרה או שאר אמירותיו:
http://www.hyehudi.org/ממה-נפשך-אתה-סומך-על-רבנים-או-לא-תחליט/
… אך לא נמנעתי מהבאתו, חולין ז’ א’, מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו.
וכן יש מפקפקים בזוה”ק ודוגלי מטיריאליזם (פילוסופי):
ואני לא כן עמדי – אכמ”ל… ממי ניתן לצפות ערעור כנגד מכירת חמץ הנהוגה, גרות מזויפת, רצח עוברים, אוסלו, וכיו”ב, אם לא מיהודים עצמאים?
… הכלל, חסרה בכרם ישראל דרישת האמת ללא מוסכמות קודמות, על כן באו בצל קרתי:
אלא משל לצייד ששולה דגים מן הים משכח רברבי שקיל זוטרי שקיל (ב”ק מ”ב), לא קב ונקי.
דרכי – עם יוצאים מן הכלל: בתוכן מנוגד לגמרי לאמת, בכלל ובפרט, יובא בתנאי שהוא ברמה גבוהה (בכמה מדדים). אם לדעתי שוגה אך בפרטים, דרוש רמה בינונית. ואם צודק לע”ד, לפעמים יובא תוכן גם ברמה נמוכה.
באהבה,
העורך

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.