בענין איסור משרד החינוך על פינות חי וליטוף ושיעורי טבע חיים

משרד החינוך אוסר כעת מטעמי “צער בעלי חיים”. הם בדרך לקבוע כללים מדויקים, אך בינתיים הכל אסור במוסדות חינוך, וזהו. מעניין מי בדיוק נועד להרוויח מהתקנות החדשות…

גם פינת חי עם בעל חיים אחד בלבד אסור. ממזמן גם אוסרים על הבאת כל בעל חיים שאינו כלב לבית ספר. כלומר, ה”מומחים” המשוריינים לחיות קבעו ברוב חכמתם והכרתם את עולם החי, שרק כלבים לא סובלים בבתי ספר…

שמעו הצעה נגדית משלי:

א. מכיוון שהוכח מכל הכיוונים שמחנות ה”חינוך” הכפוי הממשלתיות, בפרט בישראל, פוגעות בתלמידים, מסכנות את חייהם, ולא מחנכות לכלום מלבד לפשע ולסמים,
ב. ומכיון שפינות חי וכו’ הוכחו כבעלי תועלת,
ג. ומכיון שמאידך לא הוכח מעולם שהחיות סובלות בבי”ס כי הוא זה,
על כן: יש לשחרר את כל הילדים משעבוד לאלתר, ולהכניס תחתם את החיות…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.