בעד “מצות הלל” ונגד מצות שלנו

טיעונים מעניינים בנושא, ראה כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.