במקום הסכמה… הרב יוסף ליברמן נגד הקונטרס בענין כיסוי השיער

Download (TIFF, 58KB)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.