בית המקדש: שכחתי מה היתה משמשת

אמר רבי יהודה, שם עבדו ישראל את אלקיהם ושכן בתוכם.

(בלשון המשנה: מערבית דרומית, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה היתה משמשת…, לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה היתה משמשת…)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.