בית דין דואגים לממון ישראל?

משקיעים? קבלו 22 תובנות מהרב מנדל שפרן

אברהם זילבר

לפני מספר שנים שוחח הגרמ”מ שפרן עם ‘בקהילה’ על נושא ההשקעות שנפרץ בציבור החרדי. הרב שפרן – מגדולי דייני הדור ומי שידיו רב לו בנושים ומסתבכים, הציב אז מספר נקודות חשובות עליהם אנו שבים כשירות לציבור.

1. אם אמרו לך “אל תגיד לאף אחד” או “זה סוד” – ברח מיד מהעסקה.

2 כל ההבטחות בנוסח “רווחים בטוחים”, “אפס סיכונים”, הן במקרה הטוב דמיונות.

3 הבטחות על “רווחים גדולים” הם דמיונות או רמאות (דברים כאלו יכולים להתרחש רק בעסקאות סמים או נשק ולשם כך הם לא צריכים אותך).

4 זכור, הרוצה לשקר ירחיק הצעתו (מברכים את בעה”ב שיהיו נכסיו קרובים לעיר).

5 השקעות המוצעות בעיתונים בפיתויי פרסומות או מודעות קטנות, מדורגות מחשודות מאוד ועד וודאי רמאות.

6. אם מצאת סתירה. חור או טיוח בדבריו של מציע העסקה או משפט בנוסח “אתה לא תבין”, הוא רמאי.

7. אף פעם אל תשקיע אצל אברך צעיר בשנות העשרים.

8. גם סוחר ידוע שפתאום מציע השקעות כנראה נקלע לקשיים ומנצל את הרקורד והשם שלו.

9. לעולם תברח ממטאור פתאומי שמתחיל לתת סכומים גדולים לצדקה או נוסע ברכב יוקרתי.

10.אם מעורב בעסקה אפילו אדם אחד מפוקפק, לא משנה באיזו צורה, ברח ממנה מיד. אל תחשוב שתרוויח יחד עמו מאיזה רמאות, מעילה או גניבה. הוא יגנוב אותך.

11. מי שצריך להגיע למשקיעים קטנים כמוך, הוא בקשיים.

המשך לקרוא

מקור: כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.