בירור צורת קני המנורה – כפתור ופרח

צבי שפלטר – אדריכל מוסמך הטכניון ורב מוסמך למקוואות.

Zvi Spalter – Architect, the Technion – Israel Institute of Technology. Ordained Rabbi for Mikvehs.

Download (PDF, Unknown)

אדריכל א. צבי שפלטר, ת.ד. 4259, ירושלים, טל./פקס. 02-5638533, 

כתובת הדוא”ל: [email protected]gmail.com

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.