אתר חדש על פתרונות לסינון וחסימת אינטרנט

יש אתר חדש בשם “אתחלתא” המבאר את הבעיות הרבות באינטרנט, בפרט ללא סינון. הנה דף מידע על סמארטפונים מסוננים שונים. והנה מרכז המידע הכללי.

תודה לשטייגען שעוררו את תשומת ליבי לאתר.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.