אתה הבורא וממציא יש מאין

בראשית רבה א’ ט’:

פילסופי אחד שאל את רבן גמליאל אמר ליה צייר גדול הוא אלהיכם אלא שמצא סממנים טובים שסייעו אותו תוהו ובוהו וחושך ורוח ומים ותהומות.

אמר ליה, תיפח רוחיה דההוא גברא, כולהון כתיב בהן בריאה. תוהו ובוהו שנאמר עושה שלום ובורא רע חושך יוצר אור וגו’, מים הללוהו שמי השמים והמים למה שצוה ונבראו רוח כי הנה יוצר הרים ובורא רוח תהומות באין תהומות חוללתי.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.