ארור מחריב גבול אלמנה

שלום רב לכל החברים, אחר שהונף הכורת על ישוב יהודי בארץ ה’, וזאת על-ידי ממשלה המכילה את המרכיבים העיקריים של הציונות החילונית ושל הציונות ה”דתית” יחדיו, אשר עשו יד אחת עם מתיווני בית המשפט העליון כנגד עם ה’, תורתו וארצו, לא ראינו מנוס מכינוס של כל החברים, בו יושמע ברמה דבר ה’ על זכותו הבלעדית של עם ה’ על ארצו וחובתו לכונן בה את מלכות התורה בלא כל פשרות. מלבד המחאה על עקירת הישוב “עמונה” תוצג בכינוס השקפת העולם התורנית האמיתית, כפי שבוטאה עד כה בעלוני “קדושת ציון”.

אנו תרים כעת אחר זמן ומקום מתאימים עבור הכינוס, ככל הנראה בשבוע הבא בירושלים.

חשוב מאד שמי שחושב להגיע, יודיע על כך במייל זה או בטלפון 052-7178725 או 052-7137627.

כל מי שמעוניין לעזור בתרומות, בהצעת מקום לאירוע, בציוד הגברה, בחלוקת פליירים וכדומה מתבקש ליצור קשר בהקדם.

“חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה’ יעשה הטוב בעיניו”.

אגודת “קדושת ציון”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.