אמא פונדקאית אינה האמא

לידידי, מורי ורבותי
תיתי לי להרב ר’ צבי ריזמן
שהעלה על השולחן את הסוגיות התורניות החמורות
הנובעות מההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות בתחומי הפוריות.
זכה הרב ריזמן,
לייצור שיח כנה וישיר עם גדולי הזמן
וזה בנוסף לכתיבה בהירה וסדורה שלו עצמו

כך שסוגיות חמורות אלו פרוסים

כיום

לכל בר בי רב כשולחן עורך.

מצורף בזה מאמר ביקרות על מאמרו האחרון
בתחום הרחם המלאכותי
לעיונכם ולהערותיכם
ערב חג שמח,
אליהו סולוביציק

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.