אם הרב אמנון יצחק משמיץ את כשרות הבשר, מדוע לא תובעים אותו?

הרב אמנון יצחק נשאל שאילות חדות כתער, למחפשי האמת בלבד

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.