אם בעל נפש אתה, תפרוש מישיבת בריסק

ראה כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.