אל תתיאש!

יתבונן החכם ויראה המשכיל, יבין ולבבו יורה דעה. עוצם אמיתת דברי רבותינו ז”ל, שאמרו אין לך דבר שאין לו מקום ושעה. גם כי לנמנע טבע קיים, לא ישנהו. כל מה שבכח האפשרות, ואם רחוק הוא. תשלוט על הימצאותו ההשתדלות והיגיעה. וזאת תורת האדם, ודרך ישרה שיבור לו. לפנות היאוש מלבבו ושיכלו. ולהיות בכל עוז דופק. על דלתי התוחלת והקיווי מתרפק. לשאוב ממעייני הישועה. וזאת המרגעה. כי עת וזמן לכל חפץ תחת השמים

  • The first paragraph of a lengthy Rabbinical court approbation to responsa ‘Tashbetz’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.