אל תתחכם יותר למה תשומם

תענית כ”ג ב’:
הנהו תרי תלמידי דהוו קמיה דרבי יצחק בן אלישיב אמרו ליה ניבעי מר רחמי עלן דניחכים טובא אמר להו עמי היתה ושלחתיה
שפת אמת:
בגמ’ דניחכים טובא א”ל עמי היתה ושלחתיה אפשר לפרש על רוב התחכמות שאינו למעליותא שהוא ביקש לשלוח ממנו שלא להתחכם יותר מדאי ולכן לא רצה לבקש עליהם בזה

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.