אלו ספרים אסור לקרוא?

אסור לקרוא:

1. מליצות ומשלים של שיחת חולין.

2. ספרי מלחמות.

3. דברי חשק (כגון ספר עמנואל).

משום:

1. מושב לצים.

2. אל תפנו אל האלילים, לא תפנו אל מדעתכם.

3. (בדברי חשק יש להוסיף: מגרה יצר הרע.)

בנוסף:

1. מי שחיברן.

2. מי שהעתיקן.

3. מי שמדפיסן.

— מחטיאים את הרבים.

מקור: על פי שלחן ערוך סימן ש”ז סעיף ט”ז

נ.ב. בענין קריאה בשבת ולשון הקודש, עיין שם.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.