אינטרנט: גם מכה וגם רפואה

על חטא שחטאנו לפניך בענווה פסולה

שלום לידידי, מורי ורבותי,
מצורף בזה רשומה בשם ‘ענוותנות רוצחת’ בעקבות מעשה שהיה.
אליהו

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.