אונס גמור, לביה אנסיה, שגגת תלמוד – העיקר שלא בעד

אמר, הצדיקים שוגים בזה במה שמאחרים זמן תפלה.

  • Rabbi Nachman of Breslov, Chayei Moharan 487

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.