אודות “תכנית לשילוב חרדים בשירות המדינה ובשלטון המקומי”, רחמנא ליצלן

האויב שלנו, קרי המדינה, פתח בקמפיין חדש לאחרונה לצוד גברים ונשים “חרדים” אל תוך שורותיה. (איך מוגדרים “חרדים”? הם מפנים להגדרת שרות המדינה 15א. לא בדקתי.)

בסימן “מתפתחים. משתלבים. משפיעים.! (כך)” הם פונים לכאלו שסיימו תואר ראשון ב3 השנים האחרונות, ומציעים לשלב את התורן במשרה מלאה כעובד מדינה למשך לפחות שנתיים, לאחר קורס המכיל פרופוגנדה נבזית על מבנה והסטוריית המדינה, עם עזרה בנטוורקינג, קאוצ’ינג, וכן הלאה.

בעוה”ר, רוב החרדים כעת, במקום לתמוך ברעיון הציונות ולהתנגד לשלטון הדמוקרטי המורד במלכות בית דוד ובמלכות שמים, שמשאירה את היכלנו שרוף ואוסרת על קיום ולימוד התורה באמת לאמיתה, חוטפת את בני ישראל לשעבוד ולשמד, וכו’ וכו’, מתנגדים לציונות שהיא חלק מהתורה, ותומכים במדינה הארורה. וכל המשתכנעים שיד ישראל תקיפה הוא רצון ד’ מיד נופלים גם בפח הדמוקרטי, ואין מרפא.

עצתי: אל תנסה “לשנות מבפנים”! כל מי שמבין את אופי המדינה ומעשיה הזעירים והתמימים ביותר ע”פ האסכולה הכלכלית האוסטרית, מבין שאם נכנסת אתה כבר חלק מהבעיה, ואתה כבר פועל רוע בכל נשימה ונשימה.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.