אה, מיסים לא ממש מעשירים את הרוב…

גמרא מגילה י”א א’:

אחשורוש כו’, ורבי חנינא אמר שהכל נעשו רשין בימיו, שנאמר וישם המלך אחשורוש מס.

(גם ללא עינוי בסבל כמו אצל פרעה.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.